Om ni kommer ut ur en dunge/skog och ser en fredsförklaring liknande denna, lita inte på det utan ta skydd i närmaste grop, sen är det ålning medelst hasning som gäller bort från det öppna fälltet, förutom beskjutning så kan det komma spjutliknade föremål flygande.

Om ni kommer ut ur en dunge/skog och ser en fredsförklaring liknande denna, lita inte på det utan ta skydd i närmaste grop, sen är det ålning medelst hasning som gäller bort från det öppna fälltet, förutom beskjutning så kan det komma spjutliknade föremål flygande.

Om ni kommer ut ur en dunge/skog och ser en fredsförklaring liknande denna, lita inte på det utan ta skydd i närmaste grop, sen är det ålning medelst hasning som gäller bort från det öppna fälltet, förutom beskjutning så kan det komma spjutliknade föremål flygande.

Instagram ⇒

Share

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.